• Sub Menu

 • Novinky

 • Kontakt

  Ing. Miroslava Čumová

  SNP 1, Badín 976 32
  0918 118 845
  limfora@gmail.com


  Zobraziť Badín na väčšej mape

 • Obsah

  Biografia

  Jazdecké začiatky Mirky siahajú do roku 1994, prvé zoznámenie s jazdeckým športom nastalo v jazdeckom klube Králiky. O dva roky nato prišla prvá vlastná kobylka Limfora. Po odskúšaní viacerých jazdeckých disciplín bolo rozhodnuté - srdcovým športom sa stala drezúra pre svoju eleganciu, ladnosť pohybov a súlad medzi jazdcom a koňom.

  Prvé športové úspechy na regionálnych a národných pretekoch Mirka dosiahla v rokoch 2000 - 2004, najprv ako juniorka pod vedením p.Nováčkovej, neskôr ako mladý jazdec pod vedením známeho jazdca a trénera p.Rudolfa Kohúta. Najlepšie výsledky dosahovala so svojími dvoma sivými valachmi Merlinom a Rubenom. Počas tohto obdobia sa zúčastňovala na viacerých drezúrnych seminároch organizovaných SJF pod vedením zahraničných trénerov: pani Therese Rantner – Payer (AUT), pán Denis Soyer (BE) a pán Honč (CZ).

  Počas nasledujúcich rokov 2004 - 2008 absolvovala viaceré stáže v zahraničí.

  • 2004 Dvojmesačná stáž v drezúrnej stajni Lord Newcastle Stables v Belgicku pod vedením p.Denisa Soyera
  • 2005 Trojmesačná stáž v drezúrnej stajni Manege St.Anne v Belgicku pod vedením medzinárodnej GP jazdkyne p. Dominique Mohimont a kvalifikovaného drezúrneho trénera p. Stephane Morai
  • 2006 Dvojmesačná stáž v obchodnej stajni Wentwoodlivestock v Caldicot v Anglicku
  • 2006 Päťmesačná stáž v drezúrnej stajni Manege St.Anne v Belgicku pod vedením medzinárodnej GP jazdkyne p. Dominique Mohimont a kvalifikovaného drezúrneho trénera p. Stephane Morai
  • 2008 Trojmesačná stáž v drezúrnej stajni Manege St.Anne v Belgicku pod vedením medzinárodnej GP jazdkyne p. Dominique Mohimont a kvalifikovaného drezúrneho trénera p. Stephane Morai

  V roku 2006 začala pracovať s mladučkým koňom menom Porthos. Neskôr sa do tréningu pridali aj ďalšie kone: kobylky Logan, La Vienna, Bella Grande a valach Umberto. S týmito koňmi sa Mirka v rokoch 2006 - 2012 úspešne zúčastňovala národných i medzinárodných pretekov a reprezentovala jazdecký klub Limfora až do úrovne ST (St.George).

  Výsledky:
  Mirka sa počas svojej jazdeckej kariéry stala mnohonásobná majsterka v drezúre v stredoslovenskej oblasti v kategórii junior, i senior. Taktiež sa so svojimi koňmi vždy umiestnila do 3. miesta v drezúrnej lige stredoslovenskej oblasti. 

  V medzinárodnej súťaži FEI World Dressage Challenge sa umiestnila nasledovne:

  • r.2009 - kôň Porthos, úroveň S, v rámci SR 1. miesto, v rámci skupiny 3.miesto (63,97%) Zároveň dopomohla slovenskému tímu dosiahnuť krásne 2. miesto.
  • r.2010 - kôň Barbara, úroveň Z,  v rámci SR 1. miesto, v rámci skupiny 3.miesto (62,97%)
  • r.2011 - kôň Porthos, úroveň S-ST,  v rámci SR 1. miesto, v rámci skupiny 5.miesto (59,459%)
  • r.2012 - kôň Bella Grande, úroveň Z, v rámci SR 1.miesto, v rámci skupiny 1. miesto (67,759%), kôň Porthos, úroveň S-ST, v rámci SR 2.miesto, v rámci skupiny 2.miesto (62,162%)

  V medzinárodnej súťaži Donau Bohemia Trophy r.2012 s kobylkou Bella Grande vo finále krásne 2.miesto.

  V roku 2012 Mirka štartovala s koníkom Porthos na úrovni ST dokopy 8 štartov (na národných i medzinárodných pretekoch), z toho obsadila 3x prvé miesto a 3x druhé miesto.

  Takisto s koňom Porthos obsadila Mirka v roku 2012 v celoslovenskej drezúrnej lige fantastické 2. miesto.