• Novinky

 • Kontakt

  Ing. Miroslava Čumová

  SNP 1, Badín 976 32
  0918 118 845
  limfora@gmail.com


  Zobraziť Badín na väčšej mape

 • Obsah

  Jazdecký klub

  Športové jazdenie a jazdecký klub

  Páči sa Vám jazda na koni a chceli by ste výskúšať aj súťažné jazdenie a porovnať tak svoje jazdecké skúsenosti na pretekoch? V našom jazdeckom klube sa venujeme drezúre.


      

  Čo je to drezúra?

  Toto škaredé slovo ukrýva tú najkrajšiu jazdeckú disciplínu, v ktorej ide predovšetkým o súlad a harmóniu jazdca a koňa. Hlavným cieľom tejto špeciálnej cesty výcviku koňa je vývoj koňa do „spokojného atléta“ práve spomínaným harmonickým výcvikom, ktorý má chuť pretekať a predvádzať tréningom získané schopnosti na pretekoch od základnej úrovne až po najťažšie úlohy, ktoré sa jazdia na Olympijských hrách. Na najvyššom vrchole drezúrneho umenia, alebo drezúrnej gymnastiky je kôň schopný predvádzať jednotlivé náročné cviky s minimálnymi pomôckami, podporou alebo vedením jazdca tak, že celkový výsledok je uvoľnený kôň, ktorý v pravidelnom rytme cvičí úlohu bez najmenšej známky námahy.Drezúra je niekedy označovaná aj ako "konský balet". Napriek tomu, že drezúra má dlhodobú tradíciu, jej oficiálne korene siahajú do renesancie. Najväčší európsky majstri jazdenia vyvinuli v tom čase postupný tréningový systém, ktorý sa síce postupne modernizoval, ale podstata zostala nezmenená a aj v dnešných časoch tvorí základňu moderného drezúrneho tréningu, poznáme ho pod názvom klasická drezúra.  

       

  Ako sa stať členom klubu – športovým jazdcom?

  Športovému jazdeniu predchádza úspešné zloženie jazdeckých skúšok, tzv.SZVJ (skúšky základného výcviku jazdca). Na SZVJ potrebujete športovú jazdeckú výstroj a koňa, ten sa dá niekedy zapožičať u usporiadateľa. SZVJ sa skladajú z teoretickej časti, kde budete preskúšaní zo základných vedomostí, ktoré by mal každý “koniar“ ovládať. Praktická skúška sa skladá z ukážky správneho vodenia koňa a z jazdeckej časti. Aby ste úspešne zložili skúšky, očakáva sa, že zvládate všetky základné jazdárenské figúry v kroku, kluse a cvale a tiež zvládnete prekonanie malých skokov. Po úspešnom absolvovaní skúšok Vám bude vystavená jazdecká licencia. Potom už len zohnať štvornohého parťáka a hor sa do drezúrneho obdĺžnika. :) 

   

  Športové jazdectvo na SK sa vykonáva pod záštitou Slovenskej jazdeckej federácie. Jazdecký klub Limfora je registrovaný v SJF. SJF zastrešuje viac jazdeckých disciplín a to:
  Skoky – skákanie (parkúr) je jazdecký šport v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom čase a s čo najmenším počtom chýb prejsť trasu s prekážkami, alebo sa trafiť do časového limitu či hodnotenia za štýl.

  Drezúra – ako súťažný šport si vyžaduje presné prevedenie série niektorých prirodzených cvikov koňa v rôznom chode (krok, klus, cval) na určitých miestach presne vymedzené pravouhlej arény (drezúrny obdĺžnik).

   

  Voltíž – je akrobatické a gymnastické cvičenie vykonávané na cválajúcom koni. Kôň je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu, súťažiaci sa nazýva voltižér.

  Všestrannosť – je jedna z najnáročnejších jazdeckých disciplín. Všestrannosť (military) vznikla pôvodne z potreby testovať spôsobilosť koní pre náročné potreby armády a až s postupom času sa zmenilo na športovú disciplínu.

  Vytrvalosť – z anglického Endurance (výdrž, vytrvalosť) pochádza názov pre šport, u nás známy ako vytrvalostné jazdenie. Je to teda beh na dlhú trať, vo všetkých smeroch. Pretek samotný trvá niekedy až dvanásť hodín.

  Záprahy – súťaží sa so zapriahnutými koňmi vo viacerých disciplínach. Súťažiaci musí prejsť trať s prekážkami na rýchlosť, ďalej sa preteká v obratnosti pri práci s drevom na čas a súťaží sa aj v prenesení čo najväčšej záťaže na určitú vzdialenosť v stanovenom čase.

  Pony šport – je identický s disciplínou skoky, avšak jazdí sa na poníkoch a na pretekoch sa prekonávajú nižšie prekážky, prispôsobené nižšiemu vzrastu poníkov.

  Reining – je často popisovaný ako westernová forma drezúry. Je to veľmi dynamická disciplína plná cvalu, rýchlosť však musí byť pod dokonalou kontrolou a nesmie byť na úkor presnosti.