• Obsah

    Ferdo

    Ferdo je náš IT mozog, ktorý zabezpečuje technickú podporu naších aktivít. Ku koňom chodí skôr sporadicky, ale keď už príde, nie je možné ho prehliadnuť. Dávajte si na neho pozor - vie sa oháňať mečom! :)