• Obsah

    Tréning drezúry a drezúrny výcvik koní

    V našom jazdeckom klube ponúkame tréning drezúry pre jazdcov i kone.
    Garantom drezúrneho výcviku je Ing.Miroslava Čumová, rod. Ornthová

    Biografia